Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 277

Forrige · 1165 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Gunder Christensen
Gateadresse: Nedre Voldgade
Verdi: 800
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Gunder Christensen som var tilstede havde intet at erindre
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 550 1. Hovedbygningen til Gaden 2 Etager høj nederste Etage af Laft med halv Steen forblindet til Gaden og den øverste af Bindingsverk med kjøkken og Bjelkekjelder under samt 6 Værelser hvoraf 2de betrukne og 3 panelede med 2 dobbelte kakkelovner 9 fag Vinduer til Gaden og 2de fag til Gaarden Alt i forbedret Stand taxeret for 550 rd Betrukken (værelser) 2 Etasjer
Bindingsverk 11 Fag vinduer
Bjelkekjeller 2 Kakkelovn (dobbel)
Forblendet (halvstein) 1 Kjøkken
Laftet 6 Værelser
Panel (innvendig)
2 Sidebygning 200 2. Sidebygningen dels af Laft og dels af Bindingsverk 1 1/2 Etage med Steen Tag derudi 2de Værelser og 1 enkelt Kakkelovn 5 fag Vinduer taxeret for 200 rd Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
Laftet 5 Fag vinduer
Takstein 1 Kakkelovn (enkel)
2 Værelser
3 Bakbygning 50 3. En Bagbygning af Bindingsverk 1 1/2 Etage med Steentag derudi fæhus med andre fornødne Udhuse og Laft ovenover med 1 fag Vinduer 50 rd Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
Loft 1 Fag vinduer
Takstein 1 Fehus
1 Uthus