Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 289

Forrige · 1179 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Procurator Volds Lejegaard
Gateadresse: Nedre Voldgade
Verdi: 300
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Procurator Volds Lejegaard Ejeren Procurator Vold som var tilstede havde Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 240 1. Hovedbygningen til Gaden af laft 1 Etage Steentag og Bjelke kjelder under 2de Værelser med 2de enkelte Jernkakkelovne 1 Kjøkken med Skorsteen 3de fag Vinduer til Gaden og 1 fag til Gaarden taxeret for 240 rd Bjelkekjeller 1 Etasjer
Laftet 4 Fag vinduer
Takstein 2 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
2 Værelser
2 Sidebygning 40 2. Inde i Gaarden en Sidebygning af Bindingsverk 1 Etage med Steen Tag derudi et Værelse med kjøkken og Skorsteen 2de fag Vinduer til Gaarden 40 rd Bindingsverk 1 Etasjer
Takstein 2 Fag vinduer
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Værelser
3 Skjul 20 3. Et gammelt Skjul indrettet til fæhus og Stald opført af Stænderverk med Steen Tag for 20 rd Bindingsverk 1 Fehus
Takstein 1 Hestestall