Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 302

Forrige · 1196 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Johan Henrik Sanders enke
Gateadresse: Toldbod og Øvre Voldgade
Verdi: 500
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar:
Notat: Ejersken Johan Henrik Sanders Enke var tilstede og havde Intet

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 250 1. Hovedbygningen til Gaden af Laft 2 Etager høj med Steen Tag derudi 4 Værelser med fire enkelte Kakkelovne og en Bod 5 fag Vinduer til Gaden de 2de fag til Gaarden taxeret for 250 rd
2 Bygning 150 2. Inde i Gaarden en ditto Laftbygning 2 Etager høj 2de kjøkkener med Skorstene een i hvert saa og en Bagerovn desuden en Stue med Kakkelovn samt et lidet kammer Steentag og 3 fag Vinduer 150 rd
3 Bygning 100 3. En Bindingsverks Bygning 2de Etager med 2de Værelser og derudi 2de Kakkelovner med kammer og en Madbod Taget med Skorsteen tækket og 4 fag Vinduer i taalelig Stand vurderet for 100 rd