Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vestre gnr. 304

Forrige · 1199 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Madame Hansen
Gateadresse: Øvre Voldgaden
Verdi: 1600
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar:
Notat: Ejersken Madame Hansen var fraværende

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygningen 900 1. Hovedbygningen til Gaden 1 Etage og 2de Qviste ovenover med Steen Tag derudi 5 Værelser betrukne panelede og malede med 3de dobbelte og 2de enkelte kakkelovne Bjelke kjelder kjøkken og Skorsteen og Spisekammer 10 fag Vinduer til Gaden og 8 fag til Gaarden taxeret for 900 rd Betrukken (værelser) 1 Etasjer
Bjelkekjeller 18 Fag vinduer
Malt (innvendig) 3 Kakkelovn (dobbel)
Panel (innvendig) 2 Kakkelovn (enkel)
Takstein 1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Spiskammer
5 Værelser
2 Bakbygning 640 2. En Bagbygning af Bindingsverk 2 Etager tækket med Teglsteen med kjelder under og Bryggerhus paa og et Værelse indrettet til Verksted 4 Værelser med een dobbelt og 3de enkelte Kakkelovner samt et kjøkken med Skorsteen 15 fag Vinduer 640 rd Bindingsverk 1 Bryggerhus
Kjeller 2 Etasjer
Tak (teglstein) 15 Fag vinduer
1 Kakkelovn (dobbel)
3 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Verksted
4 Værelser
3 Vognskjul 60 3. Ved Siden et Vognskjul af Bindingsverk 1 Etage med Steen Tag indrettet til Stald og høloft over 60 rd Bindingsverk 1 Etasjer
Takstein 1 Hestestall
1 Høyloft
1 Vognremisse