Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 158, 189, 190

Forrige · 662 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Skipper Jens Olsen Folmoe
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 3600
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Skipper Jens Olsen Folmoe var paa Søe=Reise fraværende, men hans Kone var tilstæde, og havde Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 1500 Hovedbygningen til Gaden bestaaende halvdeelen af Laft, halvdeelen af Bindingsværk og Muur, 2 Etager høy, uden paa med Bord beklædt og malet, samt med Bord og Tagsteen tækket, neden under indrettet til 4 Værelser og et Spisekammer, oven paa 2de Værelser og en Sahl, samt 2de Spisekammer og 2de Kiøkkener med Skorsteene, samt en Svalegang. I samtlige Værelser befinder 3de to Etagers og 3de enkelte Jern Kakkelovne, 2de af Værelserne betrukne med Tapesterie og malede, og et med Bord panelet, 11 Fag Vinduer til Gaden, og 4 fag til Gaarden, for Gade Dørren opsadt et Bislag med tvende fag Vinduer; alt nyt og i god Stand for 1500 rd
2 Sidebygning 350 Paa nordre Side af Gaarden fra Hovedbygningen en Side=Bygning, 2 Etager af Laft, med Bord og Tagsteen tækket, indrettet neden under til en Trappegang og Kiøkken med Skorsteen, samt et Værelse deroven over, et Kiøkken og et Værelse med enkelt Kakkelovn, 3 fag Vinduer til Gaarden, alt i god og forsvarlig Stand 350 rd
3 Bygning 150 En Bygning paa samme Side og i lige Linie, 2de Etager høy, opført af Bindingsværk med Bord beklædt, samt med Bord og Tagsteen tækket, indrettet neden under til et Brændehus og en Pakbod med Bielke=kielder, ovenpaa Lofterum, i god Stand, vurderet for 150 rd
4 Bygning 500 En Lafte-Bygning i samme Linie, 1 1/2 Etage med Bord beklædt med Bord beklædt og malet, samt med Bord og Tagsteen tækket. Veden under indrettet et Værelse med enkelt Jern Kakkelovn, Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, samt en nye indmuret Kobber Brygge Pande, holdende 280 Potter, og en Bielke=Kielder, ovenover et betrukket Værelse og et Jorn=Loft, 4 fag Vinduer, alt i god Stand 500 rd
5 Bygning 750 Paa søndre Side fra Hoved-Bygningen i Gaarden en Bindingsværks Bygning udmuret til Gaarden med Bord beklædt og malet, 2de Etager høy, med Bord og Tagsteen tækket, neden under indrettet et kiøkken med Skorsteen, samt et Spisekammer panelet, en Trappegang, og 2de Værlser med en enkelt Jern kakkelovn. Ovenpaa et Værelse ligeleedes med Kakkelovn og for øvrigt Kornlofter; af Værelserne et med Tapetserie betrukket og et panalet og malet, 10 Fag Vinduer; alt i forsvarlig Stand for 750 rd
6 Vinkelbygning 350 I Baggaarden ud til flere en Vinkel Bygning deels af Laft og deels af Bindingsværk, med Bord beklædt og malet, 2 Etager høy, med Bord og Tagsteen tækket, neden under indrettet til Saltbod, hestestald, Vognskuur og et Værelse til Elvegaden, samt et Kiøkken og Spisekammer, ovenover ligeleedes et Værelse, samt et kiøkken med Skorsteen og Spisekammer, 1 dobbelt og en enkelt Jern Kakkelovn, for øvrigt Brænde= og Foderlofter, 7 fag Vinduer. Ellers befindes til Gaden et Plankeværk med dobbelt Port, alt i god Stand 350 rd