Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Saugbanken gnr. 163

Forrige · 670 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Lorentz Walstrøm
Gateadresse: Saugbanken
Verdi: 100
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar:
Notat: Lorentz Walstrøms Lejegaard var ikke tilstæde

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 100 En Stue-Bygning til Gaden render med den eene Gavl til Elven - opført af Laft, 1 Etage, og tækket med Tagsteen, derudi Stue med enkelt Kakkelovn, kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og 1 Fag til Gaarden vurderet for 100 rd