Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 311

Forrige · 303 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Justisraad og Zahlcasserer Berg
Gateadresse: Kogens og Toldbodgaden
Verdi: 850
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Justisraad og Zahlcasserer Berg var tilstede og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hjørnebygning 300 1. En paa Hjørnet staaende gammel Bygning dels af Grundmur og dels af Bindningsverk 2 Etager Høj med Bjelke-Kjelder under og Steen-Tag. Denne Bygning som nu er ganske og aldeles forfalden Vinduerne og Kakkelovnene alle borttagne og Værelserne aldeles ubeboelige blev og det ene og alene med Hensyn til Materialerne den indeholder taxeret for 300 Bindingsverk 2 Etasjer
Bjelkekjeller
Grundmur
Takstein
2 Bygning 200 2. End videre til Toldbodgaden en Bindingsverks Bygning 2 Etager Høj strekkende syd ind til Gaarden fra Porten af paa vestre Side derudi 3de Værelser med 2de enkelte Kakkelovne og paa Bygningen Steen-Tag 3de Fag Vinduer til Gaden og 3de Fag til Gaarden i forfalden og skrøbelig Tilstand ansat for 200 Bindingsverk 2 Etasjer
Takstein 6 Fag vinduer
2 Kakkelovn (enkel)
3 Værelser
3 Bygning 300 3. En Bygning udi Gaarden af Grundmur neden til og Bindningsverk oven til med Steen-Tag indrettet til Andhuse med 1 Fag Vinduer. Til denne Bygning er nu tilføjet en ny Bygning 2 Etager Høj af Bindingsverk og Mur tekket med Teglsteen indrettet til Vognshus og Fæhus til 4 Køer oven over Foder og Veedlafter. Alt ditto blev nu tilhobe vurderet for 300rd Bindingsverk 2 Etasjer
Grundmur 1 Fag vinduer
Mur 1 Fehus
Tak (teglstein) 1 Forloft
Takstein 1 Vedloft
1 Vognremisse
4 Skjul 50 4. Over Porten bebygget Skjul nu indrettet til at lægge Veed udi med Kum til Springvand taxeret for 50rd 1 Vannpost
1 Vedskjul