Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 322, 323

Forrige · 313 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Stadscapitain Adam Preutz Steen
Gateadresse: Kongens Gade og Kirkestrædet
Verdi: 3800
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Adam Preutz Steen var ikke tilstede.
Notat: I bygning nr 5 finnes et spinneri med to spinnrokker.

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 2000 1. En grundmuret Bygning til Kongens Gade med Bjelke-Kjelder 1 Etage med 2 Qvister til Gaarden med indlukt Svalgang og Steen-Tag indrettet udi Qvisterne til 3de Værelser underste Etage Værelserne betrukne og forsynede med dobbelt Ovn og Videre samt ved Kjøkkenet tilbygget et grundmuret Spisekammer. I denne Bygning ere 6 Værelser og deraf de 5 betrukne med 6 Kakkelovne hvoraf 1 tre Etagers 4 to Etagers og 1 enkelt samt et Pakbur med 15 Fag Vinduer til Gaden og 4 Fag til Gaarden alt i god Stand 2000rd Betrukken (værelser) 1 Etasjer
Bjelkekjeller 19 Fag vinduer
Grundmur (hele bygningen) 5 Kakkelovn (dobbel)
Takstein 1 Kakkelovn (enkel)
1 Kakkelovn (trippel)
1 Kjøkken
1 Pakkbod
1 Spiskammer
1 Svalgang (lukket)
9 Værelser
2 Bygning 350 2. En Bindingsverks Bygning til Kirkestrædet 1 Etage hvorudi et Contoir og et betrukket Værelse med 1 enkelt Kakkelovn til begge Værelser med 2 Fag Vinduer til Gaarden og Steentag 350rd Betrukken (værelser) 1 Etasjer
Bindingsverk 2 Fag vinduer
Takstein 1 Kakkelovn (enkel)
2 Værelser
3 Sidebygning 800 3. En Sidebygning fra Kirkestrædet ind efter Gaarden paa vestre Siide med Steentag derudi 1 hvelvet Kjelder samt et Bryggerhus med Bagerovn og Bryggerpande oven over Kjelderen findes 3 Værelser med 3 enkelte Kakkelovne samt 2de Pakboder og Korn-Lofter med 2de Fag Vinduer til Gaden og fire Fag til Gaarden - 800 Kjeller (hvelvet) 1 Bakerovn
Kornloft 1 Bryggepanne
Takstein 1 Bryggerhus
6 Fag vinduer
3 Kakkelovn (enkel)
2 Pakkbod
3 Værelser
4 Bagbygning 350 4. En Bagbygning tvert over Gaarden 1 1/2 Etage Høj af Bindnigsverk derudi Fæhus og Stald neden under samt Høloft oven over med Steentag og 1 Fag Vinduer 350rd Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
Takstein 1 Fag vinduer
1 Fehus
1 Hestestall
1 Høyloft
5 Bygning 200 5. Paa Tomten af det nedrevne No. 323 paa vestre Side en Bygning af Mur og Bindingsverk 2 Etager med Steen-Tag hvorudi er et Bryggerhus med istaaende 3 Tobakspresser og een Kobber-Bryggerkjedel 1 Kjelder og ovenpaa et Spinderiværelse med 2de Rokke 7 Fag Vinduer og 1 enkelt Kakkelovn. Denne Bygning er nu meget forfalden saasom Fodstykkerne forraadnede og ellers i andre Maader blev derfor endsat til 200rd Bindingsverk 1 Bryggerhus
Kjeller 2 Etasjer
Mur 7 Fag vinduer
Takstein 1 Kakkelovn (enkel)
1 Kobberkjeler
1 Verksted
6 Sidebygning 100 6. En Sidebygning 1 1/2 Etage af Bindingsverk og Steentag indrettet til Vognremisser 2de Boder og Lofter oven over med 5 smaa Vinduer 100rd Bindingsverk 2 Boder
Loft 1 1/2 Etasjer
Takstein 5 Fag vinduer
1 Vognremisse