Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 325

Forrige · 317 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Hattemager Jens Valter
Gateadresse: Slotsgaden
Verdi: 650
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jens Valter var fraværende men hans Kone som var tilstede havde Intet at erindre.
Notat: Bygning 2: Hattemakerverksted

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 500 1. Hovedbygningen til Gaden i Vinkel opført af Bindingsverk 1 Etage med tilbygget Qvist Steen-Tag og Bjelkekjelder under derudi 5 Værelser med enkelte Kakkelovne Kjøkken med Skorsteen og Bagerovn 6 Fag Vinduer til Gaden og 4 Fag til Gaarden i taalelig Stand - 500Rd Bindingsverk 1 Bakerovn
Bjelkekjeller 1 Etasjer
10 Fag vinduer
5 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
5 Værelser
2 Verksted 150 2. Det under dette No. forhen anførte Veedskjul m.v. er nu forandret og indrettet til et Hattemagerverksted hvorudi en Skorsteen 1 stor Kobber Farvekjedel og 1 ditto Valke-Kjedel Bygningen af Bindingsverk og Mur 1 1/2 Etage Høj med Steentag 3 Fag Vinduer til Gaarden ansat for - 150Rd Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
Mur 3 Fag vinduer
Takstein 1 Kobberkjeler
1 Skorstener
1 Verksted