Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 343, 350

Forrige · 337 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Engebretsen
Gateadresse: Nedre Slotsgaden
Verdi: 1200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Ole Engebretsen som var tilstede havde Intet at erindre.
Notat: Bygning 3 med uthus.

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 600 1. Hovedbygningen til Slotsgaden 2de Etager af Bindingsverk med Halv Steen forblindet til Gaden og Bjelke-Kjelder under Steentag derudi 2de Værelser neden under hvoraf 1 betrukken og eet panelet med Kjøkken og Skorsteen ovenover 4 Værelser hvoraf 2de betrukne i Værelserne 4 dobbelte Kakkelovne 10 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden alt endnu nyt og i god Stand - 600rd Betrukken (værelser) 2 Etasjer
Bindingsverk 12 Fag vinduer
Bjelkekjeller 4 Kakkelovn (dobbel)
Forblendet (halvstein) 1 Kjøkken
Panel (innvendig) 1 Skorstener
Takstein 6 Værelser
2 Sidebygning 300 2. En Sidebygning paa nordre Side 2de Etager af Bindingsverk med Steentag derudi Bryggerhus med Bagerovn Skorsteen og indmuret Kobber Bryggerpande 1 Bod og 3de Værelser oven over uden Kakkelovne videre 5 Værelser med 5 enkelte Kakkelovne 2de Kjøkken med Skorsteen samt 14 Fag Vinduer alt i god Stand - 300rd Bindingsverk 1 Bakerovn
Takstein 1 Boder
1 Bryggepanne
1 Bryggerhus
2 Etasjer
14 Fag vinduer
5 Kakkelovn (enkel)
2 Kjøkken
2 Skorstener
8 Værelser
3 Sidebygning 100 3. Sidebygningen paa søndre Side i Gaarden af Bindingsverk 1 1/2 Etage med Steentag indrettet til Stald Fæhus og fornøden Udhuse med Hølofter over - 100rd Bindingsverk 1 1/2 Etasjer
Takstein 1 Fehus
1 Hestestall
1 Høyloft
1 Uthus
4 Bagbygning 200 4. En Bagbygning til Øvre Slotsgaden 2de Etager af Bindingsverk og Steentag derudi 4 Værelser og 4 Kakkelovne hvoraf 2de dobbelte og 2de enkelte 6 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden i taalelig Stand - 200rd Bindingsverk 2 Etasjer
Takstein 8 Fag vinduer
2 Kakkelovn (dobbel)
2 Kakkelovn (enkel)
4 Værelser