Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 349

Forrige · 344 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ingebret Syversen Bul
Gateadresse: Øvre Slotsgaden
Verdi: 600
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Ingebret Syversen Bul var ikke tilstede men hans Kone som Intet havde at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 400 1. Hovedbygningen av laft 2de Etager med Karnap og Steentag 2de Værelser og et Kjøkken under samt 4 Værelser oven paa med 2de dobbelte og lige saa mange enkelte Jernkakkelovne 9 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden i god Stand - 400rd Karnapp 2 Etasjer
Laftet 12 Fag vinduer
Takstein 2 Jernkakkelovner (dobbel)
2 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
6 Værelser
2 Bagbygning 100 2. En Bagbygning af Bindingsverk 1 Etage indrettet til Hattemagerverksted med 2de Kobber Valke-Kjedler og 1 Jerngryde alt indmuret samt Skorsteen og Bagerovn med Veedskjul samt 3de Fag Vinduer i forsvarlig Stand taxeret for - 100rd Bindingsverk 1 Bakerovn
1 Etasjer
3 Fag vinduer
2 Kobberkjeler
1 Skorstener
1 Vedskjul
1 Verksted
3 Sidebygning 100 3. Paa norde Side lige for Porten er opført en ny Sidebygning af Mur og Bindingsverk 1 1/2 Etage Høj med Steen-Tag indrettet til Fæhus og Apartement ovenover en Rullebod og Foderlofter 2de smaa Fag Vinduer alt nyt og i god Stand for - 100rd Bindingsverk 1 Apartement
Mur 1 1/2 Etasjer
Takstein 2 Fag vinduer
1 Fehus
1 Forloft
1 Rullestue