Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 372

Forrige · 371 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Hans Jørgen Harboes
Gateadresse: Prindsens Gade
Verdi: 600
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejegaard Ejeren Hans Jørgen Harbo var ikke tilstede.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 250 1. Hovedbygningen til Gaden af Bindingsverk 2 Etager Steen-Tag i Bygningen 6 Værelser med 2de enkelte Jernkakkelovne 1 Kjøkken med Skorsteen og Bagerovn 5 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden - 250rd Bindingsverk 1 Bakerovn
Takstein 2 Etasjer
7 Fag vinduer
2 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
6 Værelser
2 Bygning 250 2. Inde i Gaarden en Bygning af Bindingsverk 2de Etager med Steen-Tag med Gavlen vendende imod Nordre Gade. I denne Bygning ere 3 Værelser med istaaende 3 enkelte Kakkelovne Kjøkken og Skorsteen samt et indrettet til Fæhus 5 Fag Vinduer alt i forsvarlig Stand - 250rd Bindingsverk 2 Etasjer
Takstein 5 Fag vinduer
1 Fehus
3 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
3 Værelser
3 Bygning 100 3. En ditto Bygning 1 Etage og Steen-Tag neden under Bjelkekjelder samt et Værelser med 1 enkelt Jernkakkelovn 2de Fag Vinduer taxeret for - 100rd Bindingsverk 2 Fag vinduer
Bjelkekjeller 1 Jernkakkelovner (enkel)
Takstein 1 Værelser