Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 374

Forrige · 374 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Hattemager Erik Borgstrøm
Gateadresse: Øvre Slotsgade
Verdi: 750
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Erik Borgstrøm var tilstede og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 450 1. Hovedbygningen til Gaden af Bindingsverk 1 Etage med Steen-Tag og under Bjelkekjelder 3de Værelser med 3de enkelte Jernkakkelovne Kjøkken og Skorsteen 4 Fag Vinduer til Gaden og 2de Fag til Gaarden i forsvarlig Stand for - 450 Rd Bindingsverk 1 Etasjer
Bjelkekjeller 6 Fag vinduer
Takstein 3 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
3 Værelser
2 Sidebygning 150 2. I Gaarden en Sidebygning til Nord af Bindingsverk 1 Etage og Steen-Tag samt Bjelkekjelder under hvorudi Skorsteen og Bagerovn oven paa 2de Værelser med tvende Jernkakkelovne 3 Fag Vinduer til Gaarden for - 150 Rd Bindingsverk 1 Bakerovn
Bjelkekjeller 1 Etasjer
Takstein 3 Fag vinduer
2 Jernkakkelovner (enkel)
1 Skorstener
2 Værelser
3 Sidebygning 130 3. Paa søndre Side en ditto Bygning af Bindingsverk 2 Etager Steen-Tag indrettet til et Kammer Veedskjul med Loft over 1 Fag Vinduer for - 130 Rd Bindingsverk 2 Etasjer
Loft 1 Fag vinduer
Takstein 1 Kammer
1 Vedskjul
4 Fehus 20 4. Bag i Gaarden et Fæhus af Laft med Steentag taxeret for - 20 Rd Laftet 1 Fehus
Takstein