Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 375

Forrige · 376 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Michael Wyllers Enke
Gateadresse: Øvre Slotsgade
Verdi: 600
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Michael Wyllers Enke var ikke tilstede.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 590 1. Hovedbygningen til Gaden med Vinkel indtil Gaarden opført af Bindingsverk 1 Etage med Steen-Tag og neden under Bjelkekjelder 3de Værelser alle panelede med 4 enkelte Kakkelovne - den ene staaende i Kjelderen - et Kjøkken med Skorsteen, samt et lidet Spisekammer, 4re Fag Vinduer til Gaden, nok et Fag Vinduer i Kielderen, samt 2de Fag til Gaarden alt i meget vel antagelig Stand - 590 Rd Bindingsverk 1 Etasjer
Bjelkekjeller 7 Fag vinduer
Kjeller 4 Kakkelovn (enkel)
Panel (innvendig) 1 Kjøkken
Takstein 1 Skorstener
1 Spiskammer
3 Værelser
2 Vedhammer 10 2. En gammel Veedhammer bag i Gaarden af Stænderværk, og tækket med Steen-Tag for - 10 Rd Bindingsverk 1 Vedhammer