Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 376

Forrige · 378 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Skoemager Amund Thomæsen
Gateadresse: Øvre Slots Gade
Verdi: 310
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Amund Thomæsen som var tilstæde, havde intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 300 1. Hoved-Bygningen til Gaden af Grundmuur, 1 Etage med Steen-Tag hvoraf 2de Bielke-Kieldere, indefter til et Værelse med enkelt Jern-Kakkelovn og Skorsteen, oven over fire Værelser med 2de enkelte Jern Kakkelovne, samt Kiøkken og Skorsteen 5 Fag Vinduer til Gaden og 3 til Gaarden, i brøstfældig Stand, taxeret for ikkun - 300 Rd Bjelkekjeller 1 Etasjer
Grundmur (hele bygningen) 8 Fag vinduer
Takstein 3 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
2 Skorstener
5 Værelser
2 Sidebygning 10 2. En Side-Bygning af Bindingsværk indrettet til Bod, ligeleedes yderste Forfalden og brøstfældig, ansat for ikkun - 10 Rd Bindingsverk 1 Boder