Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 396

Forrige · 401 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Frue Widing
Gateadresse: Nedre Vold Gade
Verdi: 700
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Frue Widing var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 400 1. Hoved-Bygningen til Gaden af Bindingsværk, en Etage, med Steen-Tag, og Bielkekjelder under. I denne Bygning ere 3de Værelser, hvoraf 2de betrukne og et panelet, med iværende 3de Kakkelovne, hvoraf en dobbelt og 2de enkelte, et Kiøkken med Skorsteen, 5 Fag Vinduer til Gaden og et til Gaarden - 400 Rd Betrukken (værelser) 1 Etasjer
Bindingsverk 6 Fag vinduer
Bjelkekjeller 1 Kakkelovn (dobbel)
Panel (innvendig) 2 Kakkelovn (enkel)
Takstein 1 Kjøkken
1 Skorstener
3 Værelser
2 Sidebygning 200 2. I Gaarden en Side-Bygning af Bindingsværk, en Etage Høj, med Qvist oven over, et panelet Værelse med en tre Etager Kakkelovn, og oven over et Kammer, desforuden et Spisekammer, 5 Fag Vinduer - 200 Rd Bindingsverk 1 Etasjer
Panel (innvendig) 1 Kakkelovn (trippel)
1 Kammer
1 Spiskammer
1 Værelser
3 Bygning 100 3. Bag i Gaarden paa vestre Side er for nylig opført en nye Bygning af Bindingsværk. 1 1/2 Etage, tækket med Tagsteen, indrettet til Hestestald, Fæehuus og Apartement, oven over Foder Lofter i god Stand for - 100 Rd Bindingsverk 1 Apartement
Takstein 1 1/2 Etasjer
1 Fehus
1 Forloft
1 Hestestall