Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 398

Forrige · 404 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ernst Hiørring
Gateadresse: Toldbod og Nedre Voldgade
Verdi: 700
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejegaard Ejeren Ernst Hiørring var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 600 1. Hoved-Bygningen paa Hiørnet af bemeldte tvende Gader opført af Laft, tvende Etager Høj, med Steen-Tag og Bielke-Kielder under. I denne Bygning ere 7 Værelser og ligesaa mange Kakkelovne, alle enkelte, 20 Fag Vinduer til Gaden og tvende Fag til Gaarden, blev som noget forfalden ikkund ansat for - 600 Rd Bjelkekjeller 2 Etasjer
Laftet 22 Fag vinduer
Takstein 7 Kakkelovn (enkel)
7 Værelser
2 Bakbygning 100 2. I Gaarden en Bagbygning med tilføyet Veed-Hammer, 2 Etager af Laft, og Steentag derudi et Værelse med en enkelt Jern Kakkelovn Bryggerhuus, Skorsteen og Bagerovn, med Lofter oven over, 2 Fag Vinduer til Gaarden, i taalelig Stand for - 100 Rd Laftet 1 Bakerovn
Loft 1 Bryggerhus
Takstein 2 Etasjer
2 Fag vinduer
1 Jernkakkelovner (enkel)
1 Skorstener
1 Vedhammer
1 Værelser