Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Nordre gnr. 408

Forrige · 418 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Henrich Nielsen Løchen
Gateadresse: Krullen og Nordre Gade
Verdi: 5500
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Henrich Nielsen Løchen var, skiønt tilsagt, ikke tilstæde.
Notat: Første del av adresse noe uvisst.

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hoved- og hjørnebygning 3200 1. En Hoved- og Hiørne-Bygning af 2de Etager Bindingsværk med Halv Steen forblindet til begge Gader og med Steentag. Udi denne Bygning ere 4 panelede og malede Værelser, 2de Kiøkkener med Skorsteene, 4 dobbelte Jern Kakkelovne, samt 2de Bielke-Kieldere, saa og en indmuret Svalegang neden under og indklædt med Trappegang til de øverste Værelser oven over, 17 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden, alt i god og forsvarlig Stand med Kornbinger og Korn-Lofter oven over, taxeret for - 3200 Rd Bindingsverk 2 Etasjer
Bjelkekjeller 20 Fag vinduer
Forblendet (halvstein) 4 Jernkakkelovner (dobbel)
Kornloft 2 Kjøkken
Malt (innvendig) 2 Skorstener
Panel (innvendig) 1 Svalgang (lukket)
Takstein 4 Værelser
2 Vinkelbygning 2300 2. En Vinkel-Bygning, 2de Etager Høj, i Vest og Nord af Gaarden, i Linie med No.1 af Bindingsværk med en Halv Steen til Gaden forblindet med Steen-Tag, hvorudi befandtes 6 Værelser og et Bryggerhuus samt Portrum. I Bryggerhuuset Skorsteen med indmuret Brygge-Pande af Malm, er indredet Pakbod samt Svalegang om samme, Bygninger af Bindingsværk panelet og malet, 5 toe Etagers og 1 enkelt Kakkelovn, oven over indrettede Korn-Lofter og Kornbinger, 7 Fag Vinduer til Gaden og 4re til Gaarden, alt i meget god Stand, taxeret for - 2300 Rd Bindingsverk 1 Bryggepanne
Forblendet (halvstein) 1 Bryggerhus
Kornloft 2 Etasjer
Malt (innvendig) 11 Fag vinduer
Panel (innvendig) 5 Kakkelovn (dobbel)
Takstein 1 Kakkelovn (enkel)
1 Pakkbod
1 Portrom
1 Skorstener
1 Svalgang
6 Værelser