Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vaterland gnr. 36a

Forrige · 1080 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Madame Wexsal
Gateadresse: Vaterlands Storgade
Verdi: 830
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyersken Madame Wexsal var tilstæde og formeente at Gaardens Taxt i det heele burde høyere ansættes, men herudi troede Taxationsmænderne sig ikke berettigede til at biefalde hende. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Forbygning 500 1. Forbygningen til Gaden af Laft, to Etager høy, bygget i Vinkel, Steen-Tag, derudi Kiøkken med Skorsteen, 4re Værelser med en dobbelt og 3de enkelte Jern Kakkelovne, 8 Fag Vinduer til Gaden, og 1 Fag til Gaarden for 500 rd
2 Sidebygning 100 2. En Side bygning 1 1/2 Etage høy deels af Laft og deels af Bindingsværk med Steen=Tag, hvorudi 2de Boder med Lofterum ovenover. 100 rd
3 Bakbygning 160 3. En Bagbygning i Syd, 1 1/2 Etage af Laft, med Steentag, derudi et Værelse med Skorsteen, Bagerovn og Brygger=Pande, samt ovenover Lofter, 2 Fag Vinduer til Gaarden, ansat for 160 rd
4 Bygning 40 4. Paa samme Side nok en Lafte=Bygning 1 1/2 Etage høy, med Steentag, bestaaende af 2de Boder, og fornødne Udhuuse, med Lofter oven over for 40 rd
5 Bygning 30 5. Paa vestre Side af Gaarden opsat en nye Bygning af Bindingsværk, 1 Etage, tækket med Tagsteen, indrettet til 9 løse Spiltouge, vurderet for 30 rd.