Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 308

Forrige · 123 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Forvalter Muus Lejegaard
Gateadresse: Grubbe Gaden
Verdi: 250
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Løverdagen den 7de Octobris, blev Forretnigen videre fortsat af samme Mænd - Ejeren Forvalter Muus var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 150 1. En Stue Bygning til Gaden af Laft, beklædt med Bord og Malet, 1 Etage med Steen-Tag, derudi en panelet Stue med enkelt Kakkelovn, og et Kiøkken med Skorsteen tilligemed en tilbygget Vinkel, tækket med Tagsteen hvorudi et Kammer og Kielder under, 2 Fag Vinduer til Gaden og 3 Fag til Gaarden og Haven taxeret for - 150Rd
2 Bygning 100 2. Paa nordre Side til Grubbe Gaden er opført en nye Bygning af Bindingsverk, beklædt med Bord og malet, 1 Etage Høj, samt med Tagsteen tækket og understrøget indrettet til Vogn-Remisse, Bod og et Apartement oven over Lofterum. Derved befindes tillige tvende Plankeværker, det eene til Gaden og det andet til Gaarden, begge med Oliefarve malede. Det Heele vurderet for - 100Rd