Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 314

Forrige · 131 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Johan Gierding
Gateadresse: Møllergaden
Verdi: 400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Johan Gierding var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 300 1. Til Gaden en sammenføyet Laft og Bindingsværks Bygning den Første en Etage med en Bielke-Kielder under, samt et Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn. Udi den anden nemlig Bindingsværks Bygningen, der er 2 Etager høj, og saavelsom Lafte-Bygningen med Tagsteen tækket, befindes i første Etage Stue og Kammer med et to Etagers Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, Bod, Stald og Fæehuus, i andre Etage 3 Værelser med 3 enkelte Kakkelovne, et Kiøkken og Skorsteen, oven over Korn- og Høe-Lofter, 4 Fag Vinduer til Gaden, 4 Fag til Kirkegaarden og et Fag til Gaarden - 300Rd
2 Bygning 100 2. Inde i Gaarden en gammel Lafte Bygning beklædt med Bord 1 Etage med Steen-Tag derudi en Stue og 2 Kammere med 3 enkelte Kakkelovne, Kiøkken og Skorsteen, Lofterum oven over, 2de Fag Vinduer til Haven og 4 Fag til Gaarden, taxeret for - 100Rd