Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 323, 324, 325

Forrige · 143 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Fru Ancher
Gateadresse: Blegevolden
Verdi: 200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Fru Ancher var ikke tilstæde
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 50 1. En Stue-Bygning af Laft, 1 Etage, med et lidet Kammer til, en enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, Taget med Bord tækket, 4 Fag Vinduer i Maadelig Stand - 50Rd
2 Stuebygning 150 2. En Stue-Bygning af Laft, 1 Etage, tækket med Steen derudi Stue Kammer og Kiøkken med Skorsteen, og en enkelt Kakkelovn Bygningen uden til beklædt med Bord og malet, 4re Fag Vinduer - 150Rd