Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 342

Forrige · 159 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Peder Arnesens Lejegaard
Gateadresse: Hammersborg
Verdi: 100
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Peder Arnesen var skiønt tilsagt, ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 100 En Stue-Bygning af Laft, 1 Etage, med Steen-Tag og tilbygget Kammer af Bindingsværk, ligeleedes Steen-Tag og en liden Kielder. Derudi en Stue og 2de Kammere med 2de enkelte Kakkelovne, Kiøkken med Skorsteen, 7 Fag Vinduer - 100Rd