Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 348

Forrige · 166 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Anders Hansen Westbyes Enke
Gateadresse: Ridebanen
Verdi: 100
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Anders Westbyes Enke var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 80 1. En Stue Bygning til Gaarden af Laft, 1 Etage med Steen-Tag, Bielke Kielder under, derudi en Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden - 80Rd
2 Skjul 20 2. Et Skiul af Stænderværk med Bord beklædt og indrettet til Fæehuus eller Bod, taxeret for - 20Rd