Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 349

Forrige · 168 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Lars Amundsen
Gateadresse: Ridebanen
Verdi: 400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Lars Amundsen var skiønt tilsagt ikke tilstæde, men hans Kone var nærværende, og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 300 1. En Lafte Bygning til Gaden beklædt med Bord og malet, 1 Etage med Steentag, derudi en Stue og 2de Kammere med 3de enkelte Kakkelovne, Kiøkken med Skorsteen hvilket saavelsom Stuen og det ene Kammeret er panelet med Bord og malet, med nye Dører og nye Gulve, desuden et Spisekammer, men samt en liden Bielke-Kielder, 5 Fag nye engelske Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden. Alt nyt og i god Stand vurderet for - 300Rd
2 Sidebygning 80 2. I Gaarden en Side-Bygning af Laft, 1 Etage, Steen-Tag, derudi en Stue med enkelt Kakkelovne, Kiøkken med Skorsteen, 1 Fag Vinduer - 80Rd
3 Bygning 20 3. Det forhen bag i Gaarden staaende Fæehuus er nu borttaget, og i det Stæd igien opført paa nordre Side i sammenhæng med nys beskrevne No 2, en nye Bygning af Bindingsværk, tækket med Bord og Tagsteen, indrettet til 2de Boder og et Apartement, taxeret for - 20Rd