Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 351

Forrige · 172 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Mægler Andreas Lie
Gateadresse: Ridebanen
Verdi: 400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Andreas Lie var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 330 1. En Bygning til Gaden af Laft, 1 Etage Høj med Qvist tækket med Bord og Tagsteen, neden under 2de Værelser, panelede, med Kiøkken, Skorsteen og en stoer Bagerovn, samt en liden Bielke-Kielder oven over et Værelse i Qvisten ligeleedes panelet og ellers Lofterum. Udi Værelserne befindes 2de Jern Kakkelovne, samt 2de Fag Vinduer til Gaden og 4 Fag til Gaarden eller Tomten. Uden for denne Bygning er til Gaden paa Nordre Side tilføyet et Veedskiul af Rækværk med Bord beklædt, saa og med Bord og Tagsteen tækket. Denne Bygning, som nu befandtes i meere end en henseende forfalden og forringet, siden den over samme holdte Vurderings-Forretning, blev ansat for - 330Rd
2 Tomt 70 2. Plankeværket rundt omkring Tomten, bestaaer i dets heele Udstrækning af omtrent 220 Alens Længde, opsat af Rækværk, beklædt deels med Bord og deels med Baghun, forysnet med 2de laasfærdige Porte, den eene til Tomten, den andre Haven. Paa vestre Side af Tomten er opsat et Vandhuus for Fattighuusets Kammer af Bindingsværk med Bord beklædt og med Tagsteen tækket, neden under med Grund-Muur forsynet, hvilke alt, som just ikke befandtes saa fuldkommen vedligeholdt, blev ansat for - 70Rd