Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 353D

Forrige · 180 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Hans Holgersen Wælen
Gateadresse: Ridebanen
Verdi: 40
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Hans Holgersen Wælen, som var tilstæde, havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 40 En liden og gammel Stue-Bygning af Laft, derudi Stue og Skorsteen og et Kammer, Taget deels med Tagsteen og deels med Baghun tækket, 2 Fag Vinduer, samt tilbygget Stald og Fæehuus og Veedskiul, taxeret for - 40Rd