Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 353F

Forrige · 181 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jørgen Andersen
Gateadresse: Ridebanen
Verdi: 400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Jørgen Andersen var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 160 1. En Lafte Bygning med Kielder under, 1 Etage Høj med gebrokken Tag deels af Steen og deels af Baghun, derudi 6 Værelser med 6 enkelte Kakkelovne et Kiøkken med Skorsteen, 6 Fag Vinduer til begge Gader - 160Rd
2 Vognskur 40 2. Vest ved i samme Linie et Vognskuur af Stænderværk beklædt med Bord og Baghuns Tag - 40Rd
3 Bygning 110 3. En Bindingsværks Bygning i samme Strækning 2 Etager Høj og Steentag, derudi 4 Værelser og 4 enkelte Kakkelovne, samt Kiøkken og Skorsteen og 2de Boder, 8 Fag Vinduer til begge Sider - 110Rd
4 Bygning 90 4. End videre i samme Strækning en Stue Bygning af Laft, 1 Etage og Steentag, hvorudi en Stue og et Kammer med 2de enkelte Kakkelovne og Bielke-Kielder under, 2 Fag Vinduer - 90Rd