Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 353H

Forrige · 183 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Wilhelm Buchs Lejehuus
Gateadresse: Ridebanen
Verdi: 40
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Wilhelm Buch var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 40 En liden Stue Bygning af Laft, 1 Etage, meget gammel derudi en Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, Teglsteens Tag med tilføyet Veedbod, 3 Fag Vinduer og en liden Kielder under for - 40Rd