Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 358

Forrige · 189 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Even Sogns Enke
Gateadresse: Grubbe-Gaden
Verdi: 300
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejersken Even Sogns Enke var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 150 1. En Stue-Bygning til Gaden af Laft, 1 Etage, Steentag, derudi en Stue med enkelt Jern Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, og en Bod, samt Bielke-Kielder under, 2 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden - 150Rd
2 Bygning 100 2. I Gaarden paa Nordre Side en Lafte-Bygning, 1 Etage med Steen-Tag, derudi Stue med enkelt Kakkelovn, Korn-Lofter oven over samt et Fag Vinduer, ansat for - 100Rd
3 Bod/Vedhammer 50 3. Paa Søndre Side en Bod af Laft og en Veedhammer 1 Etage, Steen-Tag, vurderet for - 50Rd