Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 363

Forrige · 197 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jens Delphin
Gateadresse: Grændse og Aggersgadent
Verdi: 1200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Farver Jens Delphin var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat: Farverie med inventar.

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 150 1. Paa Hjørnet en af Bindingsværk opført Bygning 1 Etage Høj med Steen-Tag, indrettet til Farverie med hertil bygget af Bindingsværk et stort Veedskiul med Steen-Tag, 1 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, taxeret for - 150Rd
2 Perse 60 2. En Perse med fuldt Tilbehør for - 60Rd
3 Kyppe 90 3. En nye stor Kyppe af Blye - 90Rd
4 Kyppe 40 4. En nye store- dog mindre end foranførte- Kyppe af Blye - 40Rd
5 Kobberkjele 10 5. En stoer Kobber-Kiedel - 10Rd
6 Kobberkjele 7 6. En Ditto mindre - 7Rd
7 Messingkjele 7 7. En Messing Kiedel - 7Rd
8 Stuebygning 456 8. Til Grændsegaden en Stue-Bygning af Laft, 1 Etage og Steentag, der fire Værelser med en dobbelt og en enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, og Portrum imellem samt Bielke-Kielder under, 4 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, blev nu i Betragtning af det nye indredede panelede og malede Værelse, taxeret for - 456Rd
9 Vinkelbygning 380 9. En Vinkel-Bygning i Nord og Øst, bestaaende af Muur og Bindingsværk, 2 Etage Høj, Steentag, hvorudi 2de indredte Værelser med 2de enkelte Jern Kakkelovne, saa og en nye Skorsteen, ennu nogle Værelser uindredte, ellers Boder, Fæehuus, Rullestue, og Pak-Kammer, med Lofterum oven over, 9 Fag Vinduer, alt i forbædret Stand, taxeret for - 380Rd