Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 366

Forrige · 200 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Niels Møller
Gateadresse: Aggersgaden
Verdi: 120
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Niels Møller var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat: Kjeglebane

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 60 1. En Stue Bygning af Laft, en Etage og Steentag, derudi et Værelse med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, 2 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden - 60Rd
2 Skjul 20 2. I Gaarden et Skiul paa Nordre Side, opført af Bindingsværk med Bord beklædt og Steen-Tag - 20Rd
3 Kjeglebane 40 3. Skiulet på Søndre Side er borttagen og derimod igien opsat en Keglebane af Bindingsværk med Steen-Tag, og enkelt Jern Kakkelovn, ansat for - 40Rd