Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Vaterland gnr. 49

Forrige · 1100 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Kiøbmand Paul Clausen
Gateadresse:
Verdi: 900
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Paul Clausen var ikke tilstæde
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 800 1. Hovedbygningen til Gaden af Laft med Bord beklædt, 2de Etager med karnap samt med Vinkel ind til Gaarden, 2de Bielke=Kieldere under, Steen Tag, derudi Kiøkken, Skorsteen og Spisekammer, 4re Værelser, hvoraf et betrukket, 3 dobbelte og 1 enkelt Kakkelovn, 6 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, i forsvarlig Stand 800 rd
2 Bakbygning 100 2. I Gaarden en Bagbygning vendende til Fierdingen 1 Etage og Steen Tag, derudi Bod, Fæehuus og Høe Loft, gammel og i maadelig Stand 100rd