Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 55

Forrige · 4 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christen Rosenberg
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 550
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christen Rosenberg, som ved Forretningen var tilstæde, havde mod samme Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 350 1. Hoved Bygningen til Gaden af Laft med heel Steen til Gaden forblindet 1 Etage høy, tækket med Tagsteen, neden under en Bielke=Kielder. I Bygningen Stue og Kammer med 2 Jern Kakkelovne, den eene dobbelt og den anden enkelt Kiøkken med Skorsteen, Spisekammer, saa og Portrum fra Gaden, 3 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, i god og forbædret Stand, vurderet for 350 rd Bjelkekjeller 1 Etasjer
Forblendet (helstein) 5 Fag vinduer
Laftet 1 Jernkakkelovner (dobbel)
Takstein 1 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kammer
1 Portrom
1 Skorstener
1 Spiskammer
1 Stue
2 Bakbygning 200 2. En Bagbygning i Gaarden bygget i 2de Vinkler, deels Bindingsværk og deels Laft, bestaaende af 3de Værelser og et Kiøkken med Skorsteen. I Værelserne befindes en dobbelt og en enkelt Jern Kakkelovn. Værelserne ere indvendig panelede og malede, ligesom Bygningen uden til beklædet med Bord og malet samt med Bord og Tagsteen tækket. Endnu findes i denne Bygning 2de Værelser neden under og Veedlofter ovenover, med 4 Fag Vinduer til Gaarden, alt i god Stand, thi blev den ansat for 200rd Bakbygning 4 Fag vinduer
Bindingsverk 1 Jernkakkelovner (dobbel)
Bord (fasadekledning) 1 Jernkakkelovner (enkel)
Bord (tak) 1 Vedloft
Laftet 5 Værelser
Malt (fasade)
Malt (innvendig)
Panel (innvendig)
Takstein