Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 70

Forrige · 21 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Jahn Jensens enke
Gateadresse: Fierdingen og Mangelsgaden
Verdi: 210
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyersken Jahn Jensens Enke var tilstæde og havde intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hjørnehus 150 1. Et hiørne-huus af Laft, 1 Etage med en liden Kielder under, Steentag, derudi et Kiøkken med Skorsteen, 3de Værelser med 1 dobbelt og 2de enkelte Kakkelovner, 4 Fag Vinduer til Gaderne og 2 Fag til Gaarden, ansat for 150 rd Kjeller 1 Etasjer
Laftet 6 Fag vinduer
Takstein 1 Jernkakkelovner (dobbel)
Vinkelbygning 2 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
3 Værelser
2 Bakbygning 40 2. En Bagbygning hvorudi et kammer med enkelt Kakkelovn, tækket med Baghun, 1 Etage, 2 Fag Vinduer, 1 Kiøkken med Skorsteen. 40rd Bakbygning 1 Etasjer
Tak (baghun) 2 Fag vinduer
1 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kammer
1 Kjøkken
1 Skorstener
3 Bod 20 3. På søndre Side i Gaarden en Bod af Laft og tækket med Steen-Tag, derudi 2de Afdeelinger og Lofterum ovenover 20 rd Laftet
Loft
Takstein