Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 79a, 79b

Forrige · 32 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Arne Knudsen Espelin
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 300
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Arne Knudsen Espelin var tilstæde, og havde Intet at erindre.-
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 150 1. En Stue-Bygning af Laft, en Etage, tækket med Baghun, hvorudi 3 Værelser med 2 enkelte Kakkelovne, Kiøkken og Skorsteen, og 3de Boder, 4 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, vurderet for 150 rd
2 Sidebygning 100 2. En Side-Bygning paa søndre Side opbygt af Laft og beklædt med Bord 1 Etage høy med Baghun Tag, hvorudi 2de Værelser med en enkelt Kakkelovne, Kiøkken med Skorsteen, og 2 Fag Vinduer 100 rd
3 Bygning 50 3. Paa nordre Kant en liden Bygning af Stænderværk opreist med Bord beklædt og Baghuns Tag, hvorudi Fæehuus Spiltouge og 2de Boder; alt i god forsvarlig Stand for 50 rd