Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 83

Forrige · 37 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Søren Tronsen
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 120
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar:
Notat: Eyeren Søren Tronsen var, skiønt tilsagt, ikke tilstæde

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygninger 120 Tvende smaae sammenføyede Stuebygninger af Laft, tækkede med Tagsteen, og ud til Gaden beklædte med Bord, hvorudi 2de Stuer med enkelte Kakkelovne og et Kiøkken med Skorsteen, 5 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden. Den i Omvurderings Forretningen af 1789 ommeldte Vinkel Bygning til Gaarden er borttagen og med samme det eene Kiøkken og Boden, derimod igien tilbygt et lidet Veedskiul beklædt med Bord og tækket med Baghun, og blev paa Grund heraf Gaardens Taxt nu som forhen 120 rd Bord (fasadekledning) 6 Fag vinduer
Laftet 2 Kakkelovn (enkel)
Takstein 1 Kjøkken
1 Skorstener
2 Stue