Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 90a

Forrige · 48 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Christiansen
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 110
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Ole Christiansen var tilstæde og havde Intet at erindre.-
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 100 En Stue-Bygning af Laft, en Etage høy med Baghuns Tag, og en liden kielder under, en Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, 3 Fag Vinduer. 100 rd
2 Sidebygning 10 Paa nordre Side i Gaarden er af nyt opbygt et Skur af Rækværk, beklædt med Bord, og tækket med Baghun, vurderet for 10 rd