Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 375

Forrige · 212 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Adam Steens Lejegaard
Gateadresse: Aggersgaden
Verdi: 150
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Adam Steen var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 130 1. En Lafte-Bygning med Qvist 1 Etage og Steen-Tag, samt Kielder under, derudi 2de Værelser med en enkelt Kakkelovn Kiøkken og Skorsteen, er ditto Værelse i Qvisten, 5 Fag Vinduer - 130Rd
2 Skjul 20 2. I Gaarden et lidet Skiul af Bindingsværk med Bord beklædt og Bord-Tag for - 20Rd