Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 377

Forrige · 215 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Doctor Schminke
Gateadresse: Aggersgaden
Verdi: 450
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejehuus Ejeren Doctor Schminke var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 400 1. Til Gaden en Lafte-Bygning 2 Etage med Steen-Tag, derudi en Stue, et Kammer, et Kiøkken og Skorsteen, samt Sahl oven paa hvilken en panelet og malet, 2de enkelte Kakkelovne, 5 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden - 400Rd
2 Vognskur 50 2. Ligeleedes til Gaarden et Vognskuur af Bindingsværk 1 Etage med Bord beklædt for - 50Rd