Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 381

Forrige · 219 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Det Ancherske Waysenhuus
Gateadresse: Aggers og Natmandsgaden
Verdi: 1070
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Kammerherre Anker var ikke tilstæde, men Skoleholder Niels Jølsen var nærværende.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygningen 600 1. Hovedbygningen til Gaden af Grundmuur, 1 Etage med Qvist oven paa, og Steen-Tag, samt Bielke-Kielder under, derudi 4 Værelser med en tre Etagers og 3de enkelte Kakkelovne, Kiøkken med Skorsteen, og Spisekammer. I Kielderen indrettet Bryggerhuus, Skorsteen og Bagerovn, 12 Fag Vinduer, taxeret til - 600Rd
2 Bygning 400 2. Til Aggers-Gaden en Bygning af Bindingsværk, 2 Etage og Steen-Tag, derudi 7 Værelser, en dobbelt og 3 enkelte Kakkelovner, Kiøkken med Skorsteen, 5 Fag Vinduer til Dagen og 5 Fag til Gaarden - 400Rd
3 Bygning 50 3. En Lafte-Bygning, 1 Etage, vendende fra Gaden til Gaarden, med Steen-Tag, indrettet til Fæehuus, Laave og Lahde og andre fornødne Udhuse, saa og et Veedskiul - 50Rd
4 Skjul 20 4. Et Skiul af Rækværk med Bord beklædt, samt med Bord og Tagsteen tækket, taxeret for - 20Rd