Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 91

Forrige · 52 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ener Holm
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 170
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejegaard Eyeren Ener Holm var, skiønt til sagt, ikke tilstæde.-
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Forbygning 100 1. Forbygningen af Laft, 1 Etage tækket med Tagsteen, hvorudi Stue med enkelt Kakelovn [sic], Kiøkken med Skorsteen, og Bielke-Kielder, 3 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden 100rd Bjelkekjeller 1 Etasjer
Laftet 4 Fag vinduer
Takstein 1 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Stue
2 Skjul 50 2. Tvende opsatte nye Skiule eller Boder af Rækværk beklædte med Bord, samt med Bord og Tagsteen tækkede, det eene Skiul i Syd, det andet i Nord, imellem begge et Plankeværk ansatte for 50rd Bord (fasadekledning)
Bord (tak)
Plankeverk (gjerde)
Rekkverk (konstruksjon)
Takstein
3 Skur 20 3. Langs nede ved Elven et Bordskuur af Rækværk beklædt og tækket med Bord, vurderet for 20rd Bord (fasadekledning)
Bord (tak)
Rekkverk (konstruksjon)