Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 94

Forrige · 57 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ingebret Svendsen Haga
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 80
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Ingebret Svendsen Haga var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 50 1. En Stue Bygning til Gaden af Laft, 1 Etage tækket med Baghun, derudi en Stue med Kakkelovn, Kiøkken og Skorsteen, tvende Fag Vinduer til Gaden for 50 rd Laftet 1 Etasjer
Tak (baghun) 2 Fag vinduer
1 Kakkelovn (enkel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Stue
2 Sidebygning 30 2. En Side Bygning ude i Gaarden af Laft, 1 Etage tækket med Baghun, en liden Bielke-kielder under, samt en Stue ovenover med enkelt Kakkelovn, 2 Fag Vinduer med en nye Svalegang. Bjelkekjeller 1 Etasjer
Laftet 2 Fag vinduer
Tak (baghun) 1 Kakkelovn (enkel)
1 Stue
1 Svalgang