Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 98

Forrige · 64 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Ole Halvorsen
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 230
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Ole Halvorsen var ikke tilstæde.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 200 1. En Stue-Bygning af Laft, 1 Etage høy, tækket med Tagsteen, hvorudi en Stue med dobbelt Kakkelovn, et Kammer med enkelt Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen, og Bielke-Kielder under, 3 Fag Vinduer til Gaden og 2 Fag til Gaarden, alt i god og forsvarlig Stand 200rd Bjelkekjeller 1 Etasjer
Laftet 5 Fag vinduer
Takstein 1 Kakkelovn (dobbel)
1 Kakkelovn (enkel)
1 Kammer
1 Kjøkken
1 Skorstener
2 Sidebygning 30 2. En Side-Bygning i Gaarden paa nordre Side, opsat af Rækværk med Bord beklædt, halvdeelen med Baghun og halvdeelen med Tagsteen tækket, indrettet til tvende Boder og tvende Vandhuuse samt Lofterum oven over. Denne Bygning, som ikkun er 1 Etage høy blev vurderet for 30 rd Bord (fasadekledning) 1 Etasjer
Loft
Rekkverk (konstruksjon)
Tak (baghun)
Takstein