Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 102

Forrige · 71 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Peder Egeberg
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 400
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Peder Egeberg, som ved Forretningen var tilstæde, havde Intet at erindre. -
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 300 1. En Stue-Bygning til Gaden med Steen Tag, hvorudi 2de Værelser med 2de dobbelte Kakkelovne, Kiøkken, Skorsteen og Bagerovn, Bielke=Kielder under, 3 Fag Vinduer til Gaden og et Fag til Gaarden, alt i meget god Stand for 300 rd Bjelkekjeller 1 Bakerovn
Takstein 4 Fag vinduer
2 Kakkelovn (dobbel)
1 Kjøkken
1 Skorstener
2 Værelser
2 Bakbygning 100 2. En Bagbygning deels af Laft og deels af Stænderværk 1 Etage med Bord beklædt, og Teglsteens Tag, hvorudi et Kammer med en enkelt Kakkelovn og en Skorsteen, Fæehuus, Stald, og en Bod 2de vinduer, alt i god og forsvarlig Stand for 100 rd Bindingsverk 1 Etasjer
Bord (fasadekledning) 2 Fag vinduer
Laftet 1 Kakkelovn (enkel)
Tak (teglstein) 1 Kammer
1 Skorstener