Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 396

Forrige · 237 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Assessor Brochmanns Lejegaard
Gateadresse: Grændsen eller Krullen
Verdi: 80
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Assessor Brochmann var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 80 1. En Laftebygning 1 Etage med Baghunstag, derudi Stue med enkelt Kakkelovn, Kiøkken og Spisekammer, og Bielke-Kielder under, 3 Fag Vinduer i taalelig Stand for - 80Rd