Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 401, 402

Forrige · 243 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Wilhelm Buch
Gateadresse: Grændsen og Natmandsgaden
Verdi: 1200
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Wilhelm Buch var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hjørnebygning 350 1. Hiørnebygningen af Laft 2 Etager med Steentag, og Bielke-Kielder under, derudi 4re Værelser med 3de enkelte Kakkelovne, Kiøkken og Spisekammer, 9 Fag Vinduer - 350Rd
2 Bygning 270 3. Den under dette saavelsom de under No 3 og 4 anførte og beskrevne Bygninger ere nu alle i Grund nedrevne, og i deres Stæd igien opført en nye Bygning af Bindingsværk og Muur paa østre og nordre Side til Natmandsgaden, bygget i Vinkel med Halv Steen til Gaden forblindet, tækket med Tagsteen, og Taget med Kalk understrøget, 2 Etager Høj, indrettet neden under til Bryggerhuus med Skorsteen og indmuuret Kobber Bryggepande, en Bod, Hestestald, Fæehuus, Apartement, og Portrum oven over 3de men uindredte Værelser med Svalgang til Gaarden, under Taget Loftekammer, 1 Fag Vinduer til Gaden og 5 Fag til Gaarden, taxeret for - 270Rd
3 Bygning 400 3. Paa søndre Side til Grændse-Gaden en Lafte-Bygning med Steen-Tag, 1 Etage Høj, samt tilføyet Vinkel, derudi i Kielderen Bagerhuus med Bagerovn, og 2de indmuurede Kobber Kiedler, fire Værelser med 2de dobbelte og 2de enkelte Kakkelovne, Kiøkken med Skorsteen, og Spisekammer, 5 Fag Vinduer - 400Rd
4 Bygning 180 4. I Gaarden paa nordre Side en Bygning af Bindingsværk, 1 1/2 Etage, tækket med Steen-tag derudi Bagerstue, og Loft oven over, 2 Fag Vinduer - 180Rd