Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 108

Forrige · 82 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Christen Trulsen
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 100
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Eyeren Christen Trulsen var ikke tilstæde
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Stuebygning 100 En Stue-Bygning til Gaden af Laft, en Etage høy, med Teglsteen Tag, hvorudi Stue og Kammer med 2 enkelte Jern Kakkelovne, Kiøkken med Skorsteen, samt en liden Bielke-kielder under 3 Fag Vinduer. Til denne Bygning er føyet et Veedskiul, beklædt med Bord og tækket med Tagsteen, alt i taalelig god Stand for 100 Bjelkekjeller 1 Etasjer
Laftet 3 Fag vinduer
Tak (teglstein) 2 Jernkakkelovner (enkel)
1 Kammer
1 Kjøkken
1 Skorstener
1 Stue