Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 109

Forrige · 84 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Det almindelig Fattighuus
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 720
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ingen paa Fattighuusets Vegne var tilstæde
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygning 650 1. Hoved=Bygningen til Gaden af Laft, 2 Etager høy med Steen Tag, hvorudi 5 Værelser med 5 enkelte Kakkelovn, 80 naggelfaste Sengestæder, 4 Kiøkkener og Skorsteene, samt Bielke-kielder under, 7 Fag Vinduer tiL Gaden og et Fag til Gaarden og et Fag til Gaarden, i taalelig Stand ansat for 650 rd Bjelkekjeller 2 Etasjer
Laftet 8 Fag vinduer
Takstein 5 Kakkelovn (enkel)
4 Kjøkken
4 Skorstener
5 Værelser
2 Veedhammer 40 2. Inde i Gaarden en Veedhammer af Bindingsværk, beklædt med Bord samt med Bord og Tagsteen tækket 40 rd Bindingsverk
Bord (fasadekledning)
Takstein
3 Boder 30 3. Tvende smaae Boder af Stænderværk med Steen-Tag 30 rd Bindingsverk
Takstein