Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Fjerdingen gnr. 110, 111

Forrige · 86 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Amund Gullichsen
Gateadresse: Fjerdingen
Verdi: 170
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Lejegaard Eyeren Amund Gullichsen var ikke etter Tilsigelse nærværende
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Bygning 150 1. En Laft Bygning til Gaden, 1 Etage med Steen Tag, og Bielke-kielder med tilbygget Stue-Bygning til Gaarden i Vinkel udi denne Bygning ere 5 Værelser med 5 enkelte Kakkelovne, 1 kiøkken og et Bryggerhuus med tvende Skorsteene, 6 Fag Vinduer til Gaden og 4 Fag til Gaarden, endnu et Værelse med Skorsteen og 2de Boder 150 rd
2 Boder 20 2. Paa nordre Side 2de Boder af Stænderværk med Bordtag. 20 rd